Värderelativistisk logik?

”Den här spännande filmen är ändå slut om fem minuter, så jag kan stänga av teven nu på en gång.”

”Jag har nästan läst ut den här boken så jag kan lika gärna riva ut sista sidan.”

Publicerat i Uncategorized

Staten bör ta ett steg tillbaka

http://www.dagen.se/opinion/debatt/staten-bor-ta-ett-steg-tillbaka/

Publicerat i Insändare, Svenska staten | 3 kommentarer

Tips för en bättre skola

Efter att resultatet av den senaste PISA-undersökningen publicerats råder stor oro över den svenska skolans utveckling. Men var lugn! En annan har examen från lärarhögskolan och vet råd.

För att få en bättre skola ska vi låta eleverna…

…ha fler grupparbeten

…fördjupa sin genusmedvetenhet

prata mer i klassrummet (och läraren mindre)

…själva söka kunskap

…reflektera mer över vad kunskap är.

…skapa sin egen kunskap

….få mer inflytande i skolan

…som experter på sitt eget lärande få bestämma vad de ska lära sig, och hur

och inte minst…

…vira in sig i aluminiumfolie, dansa runt flaggstången, äta tvål och försöka få kontakt med yttre rymden via telepati.

Har ni fler tips?

fråga

Publicerat i Skola | 1 kommentar

Rosenius om nattvarden

Du fruktar för att komma till Herrens bord, eftersom du vet med dig själv att ditt dagliga liv är så fullt av brist. Du är inte sådan som en riktig kristen borde vara. Det är betänkliga svaghetstecken i din tro eller i ditt liv, och därför vågar du inte komma frimodigt till Herrens bord.

Men då glömmer du ju alldeles bort vad som var vår Frälsares avsikt med nattvarden. Vi skulle ju där finna läkedom och hjälp mot varje svaghet. Om allt var väl med din kristendom, din tro och ditt liv, då behövde du ju inte komma till detta nådemedel. Jesus har ju inte kommit för att kalla rättfärdiga utan för att kalla syndare. ”Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka”.

Tänk om en som är sjuk fick uppmaning att söka läkare och då svarade: Det vågar jag inte. Jag är så dålig och jag har sådana utslag att jag inte kan komma till en läkare i så dåligt skick som jag nu är. Jag måste vänta tills jag har blivit något bättre. Skulle man då inte förundra sig över en sådan dårskap och svara: Är det inte just när man är sjuk som man behöver läkare?
På samma sätt är det när man grund av svaghet och brist fruktar för att komma till Herrens bord. Nattvarden har vi ju fått till hjälp mot alla våra svagheter och brister.

C-O Rosenius

Citat | Posted on by | Lämna en kommentar

Till de oföddas försvar

TOF_20s

Den absolut bästa bok jag läst om abortfrågan heter ProLife Answers to ProChoice Arguments. Den är skriven av pastor Randy Alcorn och gavs ut första gången redan 1992. De två senaste åren har jag haft förmånen att få översätta denna underbara bok till svenska. Boken har fått den svenska titeln Till de oföddas försvar. Den ges ut på Timoteus förlag och kommer att finnas i lager 20 november.

http://www.timoteus-forlag.com/z_new/index.php?main_page=product_info&cPath=11&products_id=80

 

Till de oföddas försvar

I evangelierna berättas om ett tillfälle då lärjungarna hade tvistat om vem av dem som var störst. Jesus tar då ett barn och ställer det framför dem. Den som är liten och svag och förbisedd sätts plötsligt i centrum. Detta är något av vad pastor Randy Alcorn gör i denna bok: Han tar det ofödda barnet och ställer det framför oss.

I västerlandet i stort och inte minst i vårt eget land Sverige förs en abortdebatt där kvinnorna ständigt ställs mot sina egna barn. ”Fri abort för kvinnornas skull” är det allt annat överröstande budskapet, medan den ofödda individens existens och värde regelmässigt bortdefinieras, glöms och förnekas. I ett samhälle som till sin egen olycka alltmer fjärmat sig från den kristna etiken kan sådant inte förvåna. Mer alarmerande är det faktum att kristenheten till stor del anammat detta världsliga perspektiv. Även om vi inte är beredda att försvara fri abort, menar vi att vi måste tassa runt och tala tyst om dessa frågor, tala tyst och inte kalla saker vid deras rätta namn – för kvinnornas skull. Men om nu denna oförmåga till kärleksfullt klarspråk inget annat är än ett gigantiskt svek mot barnen – och mot kvinnorna? Om den fruktansvärda sanningen om abort är att den utan undantag dödar en individ och skadar – alltid andligt, ofta psykiskt och ibland fysiskt – en annan? Var står vi då?

Rädda dem som släpas till döden, och bistå dem som stapplar till avrättningsplatsen. Om du säger: ”Se, vi visste det inte”, så betänk om ej han som prövar hjärtan märker det, och om ej han som har akt på din själ vet det. Och han ska vedergälla var och en efter hans gärningar. (Ords 24:11-12).

Ett sådant starkt bibelord tillämpat på abortfrågan får oss att instinktivt rygga tillbaka. Så kan man väl inte säga? Det är ju onyanserat. Extremt. Till och med kärlekslöst. Alcorn tvekar inte att använda ord från Skriften på detta sätt. Genom boken går som en röd tråd Alcorns djupa övertygelse om att den ofödde individen alltifrån befruktningsögonblicket är vår medmänniska och bör behandlas som sådan. Alcorn lyfter fram de små som alltför länge lidit i tysthet och mörker.

Den man som använder så starka ord är dock varken onyanserad eller kärlekslös. Han låter orden i predikstolen motsvaras av praktisk handling i vardagen, bönen åtföljas av arbete. Alcorn och hans familj har i många år arbetat för att praktiskt hjälpa både mödrar och barn, och inte minst tagit hand om en kvinna i krisgraviditet i sitt eget hem. Inställningen till meningsmotståndarna präglas också av respekt. Alcorn har i förarbetet till denna bok gått igenom ett omfattande material, vridit och vänt på de relevanta argumenten och ansträngt sig för att sätta sig in i hur den andra sidan i abortdebatten resonerar. Alcorns insatser kan tjäna som föredöme för det vi i Sverige så förtvivlat väl behöver: nämligen ett målmedvetet, uthålligt prolife-arbete med både hjärta och hjärna.

Låt Alcorns bok tala till ditt hjärta. Läs och bli upplyst, provocerad och inspirerad. Reflektera och kritisera. Om du inte är med svaren – sök bättre och tydligare svar. Men ge dig inte förrän du har fått svar på just dina frågor.

Min bön är att denna bok i svensk översättning ska bli till välsignelse och hjälp för Herrens minsta i Sverige.

Så tog han (Jesus) ett barn och ställde det framför dem, lade armen om det och sade: ”Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.” Matt 9:36-37

Publicerat i De ofödda | Märkt | 1 kommentar

Gregg Cunningham

Gregg Cunningham

Gregg Cunningham är en fantastisk man. Han lämnade sin framgångsrika juristkarriär för att lägga all tid och energi på att rädda ofödda barn. Gregg besökte Sverige för några veckor sedan. En abortliberal journalist besökte ett möte där Gregg talade och skrev sedan en artikel på SVT Debatt. Bland annat riktades kritik mot att Svenska kyrkan ger fritt spelrum för abortmotståndare. Om det vore så väl…

Diskussion utbröt på SVT Debatt:

http://debatt.svt.se/2013/09/09/skamligt-att-svenska-kyrkan-ger-anti-abortfolket-fritt-spelrum/

http://debatt.svt.se/2013/09/10/i-sverige-dodas-38-000-barn-om-aret-i-abort/

http://debatt.svt.se/2013/09/20/vara-abortbilder-visar-den-sanning-varden-doljer/

http://debatt.svt.se/2013/09/22/mro-vill-ta-ifran-kvinnor-ratten-till-sin-egen-kropp/

RFSU:s tidning Ottar intervjuade Mats Enander, präst i Buråskyrkan:

http://www.ottar.se/artiklar/abortmotst-ndare-v-lkomna-i-svenska-kyrkan

Om Cunningham, från CBR:s hemsida (Center for Bio-Ethical Reform):

http://www.abortionno.org/speakers/

Bild | Posted on by | Lämna en kommentar

Jackelén om äktenskapet 2009

Jackelén om äktenskapet 2009

Bild | Posted on by | 1 kommentar