Upprörande

Polisen i Trollhättan ska utreda om bilderna på aborterade foster på den lastbil som används av Människorätt för ofödda (MRO) utgör förargelseväckande beteende. Detta efter klagomål från personer som störts av bilderna.

http://www.varldenidag.se/nyheter/fosterbilder-pa-lastbil-utreds-av-polis/repqhc!R2kwGpq7ChHpRyqqMW7kw/

FÖRARGELSE

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Ring, ring!

ulvskog

Bild | Posted on av

Jackelén har kanske inte en fullt ut balanserad människosyn?

Påven hamnade i blåsväder i den svenska ankdammen efter sina skämtsamma, och kanske inte helt genomtänkta, kommentarer om starka kvinnor. Antje Jackelén är bekymrad och säger till svt.se att påven, eftersom han rör sig i mansdominerade miljöer, kanske inte har en ”fullt ut balanserad människosyn”…

Frågan är hur Antje har mage att ifrågasätta påvens människosyn, när hon själv och det trossamfund hon leder helt försummat att stå upp för de ofödda människornas rättigheter.  Vad man än tycker om påven kan man inte förneka att han och den katolska kyrkan är orubbliga i motståndet mot abort och i försvaret för människovärdet.

Nej, Antje. Med all respekt – kanske är det du som ska ta dig en funderare över din människosyn?

 

collectie_tropenmuseum_zilveren_weegschaal_met_ijzeren_balans_tmnr_3934-16

Publicerat i De ofödda, Svenska kyrkan | 1 kommentar

Barnkonsekvensanalys

barnkonsekvensanalys

Bild | Posted on av

Om Antje, klimatet och helvetet

Nedanstående är en debattartikel som Lars Borgström och jag skickat in till ett antal tidningar. Vi anser att ”ärkebiskopen” borde se över sina prioriteringar.

Himmel och helvete är realiteter

Antje Jackelén skrev den 28 november på DN:s kultursida om klimatkrisen . Texten fick rubriken ”Himmelriket på jorden finns om vi vill”.

Det finns många aspekter av texten som kan ifrågasättas både ideologiskt och faktamässigt: ett totalt oreflekterat accepterande av en sida i klimatdebatten, en socialistisk grundsyn med nollsummespelstanken som utgångspunkt och den felaktiga uppfattningen om två sinsemellan motsägande skapelseberättelser. Likaså torde det finnas en mängd andra frågor som bör stå mycket högre upp på Jackeléns prioriteringslista, t.ex. de 38 000 ofödda barn som dödas årligen i Sverige och det massiva familjesönderfallet vi ser runt omkring oss. Det stora problemet med Jackeléns text är dock trivialiserandet och relativiserandet av det kristna budskapet. Den nonchalans med vilken hon behandlar de allvarliga frågorna om människans eviga väl är djupt tragisk och enligt vårt förmenande fullkomligt ovärdig en kyrklig ledare.

Jackelén plockar eleganta retoriska poänger genom att använda kristen terminologi i sin klimatpamflett. Hon drar paralleller med klimatrörelsens varningar och budskapet i en klassisk omvändelsepredikan. Himmelriket reduceras till en klimatsmart attityd, och helvetet till följden av oåtgärdad klimatpåverkan.

Den kristna kyrkan har emellertid i alla tider betraktat himmel och helvete som realiteter. ”Krafterna som motsäger himmelriket”, är enligt kristen tro inte ovilja att ändra konsumtionsmönster utan Satan och hans fallna änglar, den fallna världen och människans egen syndfulla natur. Jesus är den som talar mest om helvetet i hela Bibeln. Han talar om sin Far i himmelen som den som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Jesus dog en blodig, fruktansvärd död uppspikad på ett kors för att rädda oss från helvetet och vinna himlen åt oss. Det är det klassiska kristna budskap som våra syskon i andra länder i detta nu, medan vi bekymrar oss om sopsortering och klimatspekulationer, torteras och dödas för.

Varje människa ska en dag stå till svars inför Gud. Större delen av Sveriges befolkning är helt okunniga om den verkligheten, om den realitet som dom och evigt straff utgör. Man känner inte heller till vad, eller snarare vem, som kan rädda från förtappelse. Gud älskade den här världen så mycket att han gav oss sin ende Son. Vår Herre Jesus står med öppna armar för att ta emot och frälsa var och en som vänder sig till honom. Han kommer sannerligen inte att visa bort någon. Än är nådens tid.

Detta glada budskap, evangelium, är vi som kristna kallade att sprida till våra medmänniskor.  Det är mycket, mycket allvarligt när vi försummar denna uppgift. Ännu allvarligare är det när kyrkliga ledare leder oss bort från kristendomens sanning. Vi hoppas och ber att Jackelén och andra kyrkliga företrädare ska vakna i tid över det hot som vilar över mänskligheten – ett hot som ingen klimatkatastrof ens kommer i närheten av.

Alltför många kyrkliga ledare har övergett den klassiska tron och menar det vara enfaldigt att inför vår tids katastrofhot syssla med teologiska och dogmatiska frågor som varför Jesus måste lida och dö. Vad hjälper det en människa om hon räddar sin själ, om hela världen går under, frågar man med det underförstådda svaret: ”Ingenting!”. Men Jesus säger precis tvärtom: ”Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ?” Ja, vad hjälper det nutidsmänniskan om hon skulle lyckas reda upp alla politiska, sociala och miljömässiga problem – vilket hon i och för sig inte kan p.g.a. sitt syndafördärv – om hon förlorar himlen och själens eviga salighet? Må kristna ledare i Sverige börja ägna sin tid – den tid som är kvar – åt att förkunna och sprida evangelium.

För att travestera Jackelén: Alternativet är ett samhälle utan hopp och där paniken kommer att sprida sig när Guds dom kommer över oss.

Lars Borgström, präst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet 
Annette Westöö, medlem i SvK och kyrkopolitiskt aktiv

Publicerat i Svenska kyrkan

Evangelium enligt Jöback

Igår kväll bevistade jag Peter Jöbacks julshow, sista föreställningen. Det här är ingen recension av showen. Istället vill jag dela några funderingar kring Jöbacks budskap. I mellansnacken fick publiken ta del av en diskurs med många närmast religiösa inslag och det var kanske det som var min största behållning av kvällen, att smuttandes på ett glas rött reflektera över Jöbacks ”predikan”.

Inte på något vis betvivlar jag Jöbacks goda intentioner. Han har trots en tuff uppväxt med missbruk och övergrepp utvecklats till en professionell, framstående, hårt arbetande artist. En sådan man bör ha samlat på sig någon form av livsvisdom som inte ska föraktas. De positiva budskap som framfördes om att följa sina drömmar och om att ge barnen en bättre framtid  är självklart inget jag rynkar på näsan åt. Dessutom ska Jöback ha ett erkännande för att han överhuvudtaget, i en tid då julen och andra kristna helger alltmer töms på sitt innehåll och då minsta antydan om andliga värden ska tystas ner, talar om tro och en andlig dimension.

Samtidigt blev den här kvällen en så tydlig illustration av svenskens förhållande till tro, i synnerhet kristen tro, och alla därmed förknippade missuppfattningar.

Jöback introducerade en av sångerna med att den handlade om tro, men att man kan tro på olika saker, t.ex. Gud, tomten eller dig själv. Visst, det kan finnas positiva psykologiska effekter av att tro på något, vad det vara månde. Men borde inte sunda förnuftet säga oss att det har avgörande betydelse vad eller vem du tror på? Tomten finns inte (vilket jag förutsätter att Jöback redan insett – i annat fall är det väl på tiden att någon talar om det för honom). Och att tro på sig själv – vad är det egentligen? Hur mycket du än boostar ditt självförtroende finns det ingenting du kan göra när du går från den här världen till den nästa. Och hur mycket kan du egentligen göra för dig själv och andra ens i den här världen, när du ställs inför livets hårda realiteter?

Fred pratade Jöback också om. Hans uppmaning ”vi måste fixa det här”, alltså det mörka tillståndet i världen, ”för vi kan om vi vill” – möttes av varma applåder från publiken. Och visst är det fint. Fred är bra. Ingen är emot fred. Problemet ligger i vår övertro på vår egen förmåga. Vi människor kanske i egen kraft kan skapa fred i meningen frånvaro av krig. Med makt, kontroll och manipulation kan man komma långt.  Men vi kan inte skapa ett äkta fredsrike på jorden, ett sådant som alla längtar efter, därför att det är fel på oss. Vi är trasiga och förvridna inombords. Vi har ondska på insidan som vi inte kan befria oss från själva. Verklig fred människor emellan förutsätter alla människors fred med Gud.

Ungefär i mitten av showen beklagade sig Jöback, med rätta, över kristna som talar om Guds kärlek men i nästa andetag hävdar att Gud inte älskar alla. Den låt av Ron Sexsmith, God loves everyone, som Jöback sedan framförde var en utmärkt sammanfattning av kvällens filosofi. Jag är faktiskt träffad av vilken kristallklar presentation Sexsmiths text utgör av den liberala, moderna teologin. Den fungerar som en trosbekännelse. Vi kan titta på några rader.

Never one to judge
Would never hold a grudge
‘Bout what’s been done
God loves everyone

There are no gates in Heaven
Everyone gets in
Queer or straight
Souls of every faith

Det är här som vi behöver kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi som dödar, slåss, stjäl, snattar, skvallrar, hädar, ljuger, behandlar våra föräldrar illa, dricker för mycket, äter för mycket, är lata, ignorerar andras lidande, vägrar tro, är själviska, avgudadyrkare och villolärare, ägnar oss åt spådom och magi, fifflar med pengar, lurar vår arbetsgivare… PUST! …är avundsjuka och giriga, förtrycker och manipulerar, tittar på porr, bedrar vår fru eller man, lever i samboförhållanden, lever i praktiserad homosexualitet, har sex före äktenskapet eller ser på en annan man eller kvinna med begär i hjärtat  – alla vi, vi människor, simmar i samma båt (som Refat el Sayed lär ha uttryckt det). Gud älskar oss alla (tanke 1) men han hatar våra synder (tanke 2). Och om vi inte bekänner våra synder och tar emot Guds förlåtelse kan vi inte ha gemenskap med honom. Kanske kan det vara så att de kristna som Jöback talade om har fört fram dessa två tankar, att Gud älskar syndaren men hatar synden, och att Jöback som så många andra missuppfattat det hela. Kanske inte – det kan också vara så att han stött på skenheliga idioter. Det vet vi inte.

Sången fortsätter:

Hell is in our minds
Hell is in this life
But when it’s gone
God takes everyone

Här uttrycks en tro, eller en förhoppning kanske, att Gud kommer att släppa in alla i himlen. Helvetet reduceras till en fantasi eller likställs med jordelivet. Så får man naturligtvis tro och bekänna. Men kristen tro säger att helvetet är en realitet. Och här kanske man skulle mana till viss försiktighet. Det är faktiskt inte bara kristendomen utan en mängd livsåskådningar som talar om att människan på något sätt ska ställas till svars för sina handlingar efter döden. Och tänk om det är så? Borde man inte, inför det stora slutgiltiga och – för de flesta av oss – skrämmande som döden representerar, ändå överväga möjligheten att det kommer att utkrävas ett ansvar? Och följaktligen göra sig reda för detta?

Sexsmith skaldar vidare:

Are all worthy of its grace
It’s written in the face
Of everyone
God loves everyone

/…/
There’s no need to be saved
No need to be afraid
‘Cause when it’s done
God takes everyone

Alla är nåden värdiga, enligt Sexsmith. Och ingen behöver bli frälst. I Bibeln läser vi:

Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. (Rom 3:23-25)

Jesus säger själv:

Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. (Joh 3:36)

Alla har syndat. Ingen har förtjänat Guds nåd. Och vårt förhållande till Jesus Kristus är helt avgörande för vårt eviga väl.

Sorry, folks. Den Gud som möter oss i Bibeln är inte jultomten. Bibeln förklarar mänsklighetens situation, och det är inte goda nyheter. Vi har syndat, vi har gått bort från Gud, vi har förstört det goda han gett oss och trampat hans gåvor under fötterna. Och enligt Bibeln innebär detta att vi har förtjänat döden och att Guds vrede vilar över oss. Vi har inte rätt till någonting, vi kan inte kräva någonting. Men Gud älskar oss så mycket att han gav oss det finaste han äger, sin son Jesus. Det är det julen handlar om, att Gud blivit människa och stigit ner till en förlorad mänsklighet. Jesus dog på korset för att rädda oss. Han tog all vår synd på sig, skulden är betald till sista öret. Nu står han med öppna armar och väntar på oss, och var och en av oss måste ta ställning. Än finns det tid, men dörren kommer inte att vara öppen hur länge som helst. Om vi tar emot honom blir vi Guds barn. Om vi förkastar hans erbjudande väntar oss en evighet skild från honom. Ett ofattbart mörker.

Det här är hårda bud, men det är vad den kristna kyrkan i alla tider trott och bekänt. Det är vad Jesus lärde. Och när vi ställs inför detta är det lätt att göra sig ett eget evangelium. Det är lugnt. Alla ska med. Gud är snäll och släpper in oss allihop till slut. Sluta prata om det där otäcka med synd och död och helvete. Tänd ett ljus och strö ut lite glitter. God loves everyone…

Men frågan som vi alla måste ställa oss till slut, är inte vad som får mig att må bra, vad som piggar upp mig, vad som stärker mitt självförtroende och styrker mig på vägen till framgång. Frågan är vad är sant och inte sant?

ID-100300320

Publicerat i Ceteri, Uncategorized

Kragar

PRÄST

Bild | Posted on av

Barnens rätt i samhället

Denna artikel skrevs 2009, i samband med 30-årsjubileet av anti-agalagen. I år ”firar” vi ett annat jubileum  – 40 år av fri abort.

BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET

I år är det trettio år sedan Sverige blev först ut i världen med att förbjuda barnaga. Lagen har väckt stor uppmärksamhet internationellt och Sverige betraktas i stora delar av världen som ett föregångsland när det gäller barns rättigheter. Bris uppmärksammar jubileet i en kampanj där man ställer frågan ”Vad har egentligen hänt?”. Det är en klok fråga, för nu är det tid att blicka bakåt på dessa trettio år och se vad som åstadkommits. Hur mycket ligger det egentligen bakom Sveriges alla vackra ord om barnens rätt?

Fem år före anti-agalagens tillkomst stiftade Sveriges riksdag en annan kontroversiell lag: den om fri abort. Sedan 1974 har detta beslut lett till över en miljon barns död i vårt land. Följderna av de båda lagarna i kombination är absurda. I Sverige kan en förälder åtalas och dömas i domstol för en örfil. Samma förälder kan – helt inom lagens råmärken – låta förgifta, lemlästa och döda sitt barn om det är yngre än 18 veckor. En dask riktad mot ett barn kan leda till polisingripanden, medan detta barn kunde ha fått sitt huvud krossat av en vuxen i ett tidigare stadium av sin utveckling – helt lagligt. Situationen är bisarr och bottenlöst tragisk. Rädda barnen, Bris och andra organisationer som säger sig värna om barns rättigheter har vad jag vet inte lyft ett finger för att rädda de ofödda barnen. Var finns logiken?

Jag, som är ungefär jämnårig med dessa lagar, upplever stor smärta över den katastrof som föraktet för de minsta barnens rättigheter har inneburit för Sverige. Det Sverige som vi sena sjuttiotalister har vuxit upp i saknar en miljon medborgare. Människor som skulle ha levt ibland oss som våra familjemedlemmar, grannar, skolkamrater, kollegor, vänner och makar. Människor som skulle ha hjälpt till att bygga det här landet och ta hand om den äldre generationen. Människor som är oersättliga och unika.

Kan alla ni experter, ideologer och opinionsbildare – förmodligen främst fyrtiotalister – som var med och drev fram dessa båda lagar ge mig en förklaring?

Hur tänkte ni, egentligen?

2009-08-17

 

http://www.nkmr.org/sv/artiklar/458-barnens-ratt-i-samhallet

ID-10096371

Image courtesy of sattva at FreeDigitalPhotos.net

Publicerat i De ofödda

orm

Image courtesy of Arvind Balaraman at FreeDigitalPhotos.net

Publicerat i Svenska kyrkan, Uncategorized

Kära dagbok

Kära dagbok!

Personalmöte på förmiddagen idag. Jag var den enda som var i tid, förutom chefen då. Hon började med att prata ekonomi. Som vanligt var det ingen som lyssnade! Ulla satt och tuggade tuggummi högt och ljudligt och Britt spelade Candy Crush på telefonen, med ljudet på. När chefen bad Britt stänga av kallade hon chefen för hora. Sen öppnade hon ett fönster och klättrade ut. Jag håller med om att siffror är tråkigt, så jag förstår dem på sätt och vis. Men nog gick Britt lite för långt när hon gjorde så?

Sen skulle jag lämna rapport från mitt senaste projekt. Ulla fortsatte tugga, och efter en stund började Siewert leka med fjärrkontollen till projektorn så jag alldeles kom av mig. Alla skrattade. Det var jobbigt, för jag har ju ändå förberett mig i två veckor för den presentationen. Chefen såg trött ut. Hon är den tredje chefen vi haft på avdelningen sedan årsskiftet. Vi får se hur länge hon håller.

Efter lunch satt jag vi datorn och jobbade. Det var ett fasligt liv på kontoret. Siewert som sitter bredvid mig spelade musik på hög volym. Jag bad honom snällt att sänka lite men då svor han åt mig och spottade ut snuset på mitt tangentbord. Ulla och Gudrun gick omkring hela tiden mellan borden och pratade med varandra tvärs över kontoret. Jag fick huvudvärk efter en halvtimme som vanligt. Sedan kom Bengt-Åke förbi mitt skrivbord och drog i mitt behåband igen. Han säger att det bara är på skoj, men jag hatar verkligen när han gör så. En gång pratade jag faktiskt med chefen om det, men hon log bara och sa att många män har svårt att visa sitt intresse på annat sätt och att det bara är naturligt med sådana perioder av stökighet för män som passerat 50. Jag sa att jag är lyckligt gift med Sture sedan 1986 och att jag faktiskt tycker att det är jobbigt när Bengt-Åke håller på sådär, men jag lyckades inte riktigt nå fram. Det är väl sånt man får ta, antar jag.

Det är såhär det funkar på en arbetsplats, jag vet! Ingen vill ju tillbaka till gårdagens arbetsplats då alla satt vid sina skrivbord och jobbade och man lyssnade på vad chefen och arbetskamraterna sa. Det förstår jag verkligen, vi måste vara framåtsträvande. Men det är verkligen slitigt nu, med min tinnitus och mina stressrelaterade besvär.

Nåväl. Jag får trösta mig med att jag bara har 10 år kvar till pensionen.

Din tillgivna Margareta

ID-100276784

Image courtesy of Taesmile at FreeDigitalPhotos.net

Publicerat i Ceteri