Ship to Gaza

Insändare publicerad på Göteborgspostens insändarsida Fria ord, 19 april.

Ensidig information om konflikten i Gaza

Onsdagen den 13 april besökte jag kulturhuset Blå Stället i Angered, där det i ett samarrangemang med Ship to Gaza informerades om den planerade sk Freedom Flotilla 2.0. I det korta välkomstanförande som hölls av en represent för verksamheten betonades att Blå Stället vill vara ett forum för det offentliga samtalet. Fler än hundra sätt att se på saker och Här får alla komma till tals, är fraser som används i presentationen av kulturhuset på hemsidan.

Tyvärr var det här aktuella arrangemanget snarare än uppvisning i ensidighet och inskränkthet. Ship to Gazas talare förde fram oerhört grova anklagelser mot staten Israel, och gick flera gånger över gränsen till ren desinformation och smutskastning. Man gav en – milt uttryckt – kraftigt vinklad bild av vad som skedde under Gazakriget och vid det tillfälle då fartyget Mavi Marmara bordades.

Ship to Gazas företrädare är naturligtvis i sin fulla rätt att föra fram sina åsikter. Min undran är emellertid, om det är rimligt att en skattefinansierad verksamhet som Blå Stället ska ställa sig bakom ett så starkt politiserat arrangemang. I avsaknad av en motvikt, alltså någon förening som får komma dit och ge den andra sidan av saken, förefaller det i alla fall högst olämpligt, och rimmar illa med de målsättningar som verksamheten har. Som skattebetalare i Göteborg önskar jag att mina surt förvärvade slantar får gå till ett forum där båda sidor av en konflikt kan belysas. Om de programansvariga vågade vidga vyerna lite kanske Blå Stället kunde utvecklas till den förutsättningslösa mötesplats det är avsett att vara.

 Annette Westöö

Det här inlägget postades i Israel. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Ship to Gaza

 1. Mavex skriver:

  Politisk indoktrinering sker lite här och var i landet i olika frågor.

 2. Thomas skriver:

  Det djupt olyckliga faktumet att en skattefinansierad verksamhet som Blå Stället, fullkomligt ogenerat, stödjer ett så starkt politiserat arrangemang som Ship to Gaza-tillställningen, är precis vad som kan förväntas av en skattefinansierad verksamhet.
  Det vill säga, av offentliga sektorn.
  Detta eftersom Ship to Gaza-projektet är ett uttalat vänsterprogressivt, starkt Israel-kritiskt sådant, och detta ligger i linje med världsbilden hos de människor som inte sällan verkar inom den offentliga sektorn. Dylika, progressiva, individer tycks i fler fall än ett hysa en såväl vänsterprogressiv som starkt Israel-kritisk världsbild.

  För att vi på allvar ska kunna undvika att skattebetarnas surt förvärvade pengar framgent utnyttjas för dylika, verkligt politiska agendor, inte sällan vänsterpolitiska dito, måste vi få en bred och djup debatt om offentliga sektorn.
  Vi måste på allvar börja tala om vad den s k gemensamma sektorn egentligen är, vad den skapats för, hur stor den ska vara, vad dess uppdrag ska vara, och hur det ska säkras att inte offentliga sektorn kapas av diverse ideologiska särintressen.
  Innan detta eventuellt sker, kommer sannolikt aldrig forum som Blå Stället i Angered att bli de förutsättningslösa mötesplatser de i bästa fall var avsedda att vara.

  En dylik, på djupet gående debatt, rörande den smått heliga, gemensamma, skattefinansierade, sektorn, har vi nog aldrig haft i vårt arma, så till den milda grad vänsterprogressiva land. Det börjar sannerligen vara hög tid att få till ett dylikt, offentligt, förutsättningslöst samtal.

  I ett sådant meningsutbyte, kunde ex de politiker, offentliga tjänstemän etc som ansvarar för verksamheten angående Blå Stället, och som gett sin tillåtelse för den starkt ideologiskt präglade informationsträffen rörande Freedom Flotilla 2.0, tvingas förklara sig.
  Verkligen djupgående klargöra vad som fått dem att tillåta en dylik tillställning.
  Nämnda offentliganställda borde självfallet även tvingas att motivera varför inte någon Israelvänlig förening eller dylikt, fick komma till den aktuella träffen och ge sin syn på denna problematik.

  Från Angereds stadsdelsnämnd, och helst ifrån den övergripande kommunen, dvs Göteborg, borde det dessutom avges en offentlig ursäkt till staten Israel, samt till kommunens skattebetalare.
  Tvivelsutan så.

Kommentarsfältet är stängt.