Rosenius om nattvarden

Du fruktar för att komma till Herrens bord, eftersom du vet med dig själv att ditt dagliga liv är så fullt av brist. Du är inte sådan som en riktig kristen borde vara. Det är betänkliga svaghetstecken i din tro eller i ditt liv, och därför vågar du inte komma frimodigt till Herrens bord.

Men då glömmer du ju alldeles bort vad som var vår Frälsares avsikt med nattvarden. Vi skulle ju där finna läkedom och hjälp mot varje svaghet. Om allt var väl med din kristendom, din tro och ditt liv, då behövde du ju inte komma till detta nådemedel. Jesus har ju inte kommit för att kalla rättfärdiga utan för att kalla syndare. ”Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka”.

Tänk om en som är sjuk fick uppmaning att söka läkare och då svarade: Det vågar jag inte. Jag är så dålig och jag har sådana utslag att jag inte kan komma till en läkare i så dåligt skick som jag nu är. Jag måste vänta tills jag har blivit något bättre. Skulle man då inte förundra sig över en sådan dårskap och svara: Är det inte just när man är sjuk som man behöver läkare?
På samma sätt är det när man grund av svaghet och brist fruktar för att komma till Herrens bord. Nattvarden har vi ju fått till hjälp mot alla våra svagheter och brister.

C-O Rosenius

Citat | Det här inlägget postades i Citat. Bokmärk permalänken.